20141106

Nk 1892 - 93 Julefrimerker

To nye Julefrimerker utgis den 10. November 2014
Julefrimerker
NK 1892-1893
Utgivelsesdag 10. november 2014
Verdier og motiver:
A innland: Sølvguttene
A innland: «Putti Plutti Pott»
Foto: © NRK / Sølvguttene (NK 1892)
© Geir Even Asplin (NK 1893)
Design: Magnus Rakeng
Trykkmetode: Offset
Trykkeri: Joh. Enschedé Security Print
Opplag 3 705 000 av hvert av frimerkene