20090513

Stemplet for tidlig

Klipp stemplet 22 mai 2009 - Litt for tidlig:
Umulig dato - 23 16 2010

Stadig nye feilstemplinger. Her et eksempel stemplet Oslo Br3:


Rek Brev fra Bodø sendt som vanlig brev

Dette rekommanderte brevet som senderen har frankert med frimerker for 130 kroner kom rett i postkassa tidligere denne uka. Senderen har altså ikke fått den tjenesten han har betalt for. Når vi går inn på http://www.posten.no/ og sporer denne sendingen ser vi at det ble innlevert i Bodø den 9. mai klokka 13:56. Posten vil ikke klare å fange opp at dette brevet er kommet fram med mindre de leser dette som står skrevet her.


Rek brev stemplet Posten Norge W90 09.05.09 (w = Bodø )