20201212

Feilstemplinger fra November 2020 - del 4

 Disse frimerkene er stemplet 3-4 år før de ble utgitt.Feilstemplinger fra Desember 2020 - del 3

 Her er et frimerke som ser ut som er stemplet for 18 år siden i 2002. 
Feilstemplinger fra Desember 2020 - del 2

Feilstemplinger fra Desember 2020 - del 2

Julemåneden blir ekstra lang i år for mange, Her er frimerker som er stemplet:


  •     32. desember 2020
  •     34. desember 2020


Feilstemplinger fra November 2020 - del 3

Feilstemplinger fra November 2020 - del 3

Vanligvis er det 30 dager i november måned. Her vises et frimerke som er stemplet 31.11.2020