20231029

Feilstemplinger fra oktober 2023 - del 2

Feilstemplinger fra oktober 2023 - del 2

Her vises et par frimerker som er stemplet 55. oktober 2023