20120220

Feilstemplinger fra Februar 2012 - del 4

Det er skuddår i år, noe som Posten Norge allerede har notert seg.