20120108

Feilstemplinger fra Januar 2012 - del 2


Her er både datoen og årstallet feil. Brevet med dette stemplet ble mottatt for et par dager siden.
15 kroner er den nye portosatsen for A-post mellom 100 og 349 gram. Den gamle satsen var på 17 kroner.
Det er faktisk ikke så ofte vi opplever prisnedgang hos Posten Norge.