20200208

Postlotteriet 2020


Den 23. januar 2020 ble det foretatt telling av antall konvolutter som ble stemplet med stemplet Posten Norge A90. Tellingen foregikk kun en dag. 
Her vises nummer 38. Kanskje dette er vinneren i Postlotteriet?