20111107

Sjeldent stempel fra Sarpsborg
Viser her et bilde av et nytt stempel fra Sarpsborg posterminal.
Tidligere har jeg sett tilsvarende stempler fra Drammen, Hamar, Bergen og Bodø.