20131130

Nytt stempel Posten Norge X91

Her vises et stempelavtrykk med et maskinstempel med teksten Posten Norge X91.
Tidligere er det opplyst fra Posten Norge at X betyr Bodø. Men dette stemplet er nok i bruk et sted på Østlandet.
Årets frimerker 2013 fra Danmark

Danmark utgir også en rekke vakre frimerker. Her er et bilde av de som er utgitt i 2013.

Feilstemplinger fra November 2013 - del 4


Frimerkene er stemplet den 36. november 2013.