20160315

Feilstemplinger fra Mars 2016 - del 2

Her vises frimerker som er stemplet 82. og 90. mars 2016.Feilstemplinger fra Mars 2016 - del 1

Frimerket er stemplet 00. mars 2016
Feilstemplinger fra Februar 2016 - del 5

Her vises et frimerke som er stemplet 49. februar 2016

Feilstemplinger fra Februar 2016 - del 4

Her vises frimerker som er stemplet 37., 38. og 39. februar 2016