20161127

Feilstemplinger fra November 2016 - del 7

Frimerket er stemplet i april 2004! På det tidspunktet var ikke dette frimerket utgitt.


Feilstemplinger fra November 2016 - del 6

Frimerket er stemplet 23. juli 2006! På det tidspunktet var ikke dette frimerket utgitt.

Feilstemplinger fra November 2016 - del 5

Frimerket er stemplet 7. april 2046!


Feilstemplinger fra November 2016 - del 4

Her vises frimerker som er stemplet 85. og 87. november 2016

Feilstemplinger fra November 2016 - del 3

Her vises frimerker som er stemplet 57. og 59. november 2016
Feilstemplinger fra November 2016 - del 2

34. og 35. november er aktuelle datoer denne måneden.
Feilstemplinger fra November 2016 - del 1

 Her vises et frimerke som er stemplet 00. november 2016.
Feilstemplinger fra Oktober 2016 - del 10

Skisesongen er i gang igjen med mange spennende løp å se fram til. 
Disse frimerkene ble stemplet den 32. oktober 2016


Nye portotakster 2017

Mange ting blir dyrere, også prisene for å sende brev øker fra nyttår. Heldigvis blir det ikke så dyrt som dette bildet viser. Her er et brev som er frankert med 417 kroner. Jeg antar at at riktig porto skulle være 21 kroner. Det er tydeligvis ikke så lett å se på forskjell på 50 kroners og 50 øres frimerker. 


Prisen for å sende et vanlig brev øker fra 11 til 13 kroner fra 1. januar 2017!