20120623

Feilstemplinger fra Juni 2012 - del 6

31. juni er nok en dag ingen av oss vil oppleve siden det er bare 30 dager i denne måneden.
Feilstemplinger fra Juni 2012 - del 5


NK 1776 med Norges Idrettsforbund 150 år ble utgitt 3. januar 2011. Som du ser er dette frimerke allerede stemplet i august 2010!


Feilstemplinger fra Juni 2012 - del 4

Juni 2012 har også disse dagene:


NK 1823 Hadeland glassverk 250 år


NK 1823 Hadeland glassverk 250 år
Den 15. juni 2012 ble det utgitt et frimerke i forbindelse med at Hadeland Glassverk på Jevnaker er 250 år.


Les mer om glassverket her først http://www.hadeland-glassverk.no/

før du legger turen til Jevnaker for et hyggelig besøk.
NK 1823
Utgivelsesdag: 15 juni 2012
Verdi og motiv: Kr 13,00: Nøstetangen klukkflaske, drammeglass og glassblåser
Design: Arild Yttri
Trykkmetode: Ståltrykk/offset
Trykkeri: Joh. Enschedé Security Print
NK 1821-1822 - Norske fyrtårn III


NK 1821-1822  - Norske fyrtårn III


På disse to frimerkene som ble utgitt den 15. juni 2012 vises de to fyrlyktene Kavringen og Medfjordbåen som begge ligger i Oslofjorden.
NK 1821-1822
Utgivelsesdag: 15. juni 2012
Verdier og motiv:    A innland: Kavringen fyr
                            A innland: Medfjordbåen fyr
Foto: © Søren Rodriguez
Design: Benjamin Stenmarck, Neue Design Studio
Trykkmetode:Offset
Trykkeri: Joh. Enschedé Security Print
Her er alle frimerkene som ble utgitt den 15. juni 2012 på et førstedagsbrev fra Oslo.