20231022

Feilstemplinger fra oktober 2023 - del 1

Feilstemplinger fra oktober 2023 - del 1

Her vises et frimerke som er stemplet 39. oktober 2023