20121219

Tidlig jul i år

I følge Posten Norge har julaften vært allerede:


Feilstempling fra Sverige

Det ser ut som også svenskene sliter litt med å sette riktig dato nå i julestria. Disse frimerkene er stemplet den 33. desember i Gøteborg.
Feilstemplinger fra Desember 2012 - del 4

Det er flere ting som ikke stemmer med dette stemplet:

Nytt stempel fra Flatanger

I Flatanger i Nord  - Trøndelag har de fått et eget stempel med stedsnavn. Det er slik vi frimerkesamlere liker det. De fleste andre stedene bruker fortsatt de intetsigende stemplene med Posten Norge. Jeg oppfordrer Posten Norge til å skaffe gode stempler med det aktuelle stedsnavnet slik at vi ser hvor det enkelte brevet er sendt fra.