20120326

Feilstemplinger fra Mars 2012 - del 5

Nytt forsøk fra Stavanger. Nå er både dato og måned riktig, men 2013 er fortsatt et år for tidlig.