20100531

Nav kutter kostnadene

Nav har som kjent store utgifter. Også utgifter til porto er betydelige. Som et ledd i å kutte kostnadene ser det ut som om de prøver å spare porto. Men det er i dette tilfelle blitt oppdaget av Posten Norge. 

Feilstemplinger fra mai 2010 - del 6

Tidligere har jeg vist stempler fra 35, 36, 38 og 39 Mai. Da er det bare 37 mai som mangler, og det kommer her:I tillegg kommer dette frimerket som er stemplet 50. mai 2010. Dette er merkelig nok også stemplet 27. mai.