20210130

Nye frimerker utgis i februar

19. Februar utgir Posten Norge 2 nye frimerker.

Nk 2044 Polare motiv IV: Peter I Øy

Ekspedisjonstelt på Radiosletta på Peter I Øy

Nk 2045 Polare motiv IV: Peter I Øy


Den 19. februar 2021 utga Posten Norge tre frimerker med Byjubileer
Nk 2046-2048
Verdi og motiv:
Innland 20g: Lillesand 200 år
Innland 50g: Larvik 350 år
Innland 50g: Tønsberg 1150 år
Kunstner: Jørn O. Jøntvedt
Trykk: Offset av Joh. Enschedé Security Print