20110531

Feilstemplinger fra Mai 2011 - del 6

Mai er ikke over før vi har fått med oss disse tre dagene også.
Feltpost fra AfghanistanInternational Security Assistance Force
International Security Assistance Force (ISAF) er en NATO-ledet internasjonal militær styrke i Afghanistan. Styrken ble opprettet 6. desember 2001 etter et vedtak i FNs sikkerhetsråd. ISAF er i Afghanistan etter anmodning fra afghanske myndigheter. Norske soldater er også i Afghanistan og utfører en viktig jobb for å hjelpe det afghanske folket. På lang sikt er målet at afghanske myndigheter og det afghanske folk selv skal ta ansvaret for egen sikkerhet og utvikling, slik at den internasjonale stabiliserings- og sikkerhetsstyrken kan reduseres - og til slutt trekkes helt ut.