20210731

Feilstemplinger fra Mai 2021 - del 1

Feilstemplinger fra Mai 2021 - del 1

Frimerkene er stemplet 32. mai 2021Nk 2049 -50 Truede dyrearter - Europa CEPT 2021

To nye frimerker ble utgitt 23. april 2021 med motiv at to arter som er sjeldne å se i Norge.

  • Truede dyrearter -  Europa CEPT 2021 
  • Utgivelsesdag er 23. april 2021
  • Verdier og motiv:
    Europa 20g: Lundefugl (fratercula arctica)  - 27 kroner i 2021
    Europa 20g: Kløverhumle (bombus distinguendus)  - 27 kroner i 2021
  • Design: Camilla Kvien Jensen
  • Trykkemetode: Offset fra Joh. Enschedé Security Print, Nederland


Nk 2051-2052 Dovrebanen 100 år

Nk 2051-2052 Dovrebanen 100 år

Nk 2051-2052 viser Dovrebanen som går mellom Eidsvoll og Trondheim.

Utgivelsesdag er 23. april 2021

Verdier og motiv: Innland 20g: Damplokomotiv på Hjerkinn stasjon, Innland 20g: Tog på vinterfjellet

Kunstner: Trond Bredesen

Arrangement: Camilla Kvien Jensen

Trykkmetode: Offset fra Joh. Enschedé Security Print, Nederland


Frimerket er stemplet 22. april 2021 som er dagen før frimerket ble utgitt.


Feilstemplinger fra April 2021 - del 9

Feilstemplinger fra April 2021 - del 9


Frimerket er stemplet 22. april 2022 som et et år for tidlig.


Feilstemplinger fra April 2021 - del 8

Feilstemplinger fra April 2021 - del 8

Frimerket er stemplet 87. april 2021Feilstemplinger fra April 2021 - del 7

Feilstemplinger fra April 2021 - del 7

Frimerkene er stemplet 57. april 2021


 Feilstemplinger fra April 2021 - del 6

Feilstemplinger fra April 2021 - del 6

Frimerket er stemplet 54. april 2021Feilstemplinger fra April 2021 - del 5

Feilstemplinger fra April 2021 - del 5

Frimerket er stemplet 53. april 2021Feilstemplinger fra April 2021 - del 4

Feilstemplinger fra April 2021 - del 4

Frimerkene er stemplet 47. april 2021 


Feilstemplinger fra April 2021 - del 3

 Feilstemplinger fra April 2021 - del 3

Frimerkene er stemplet 37. april 2021Feilstemplinger fra April 2021 - del 2

Feilstemplinger fra April 2021 - del 2

Frimerket er stemplet 33. april 2021Feilstemplinger fra April 2021 - del 1

Feilstemplinger fra April 2021 - del 1

Frimerket er stemplet 32. april 2021


Norske varianter - 2021-01 - Nk 2014 - DBS Apache - manglende gulfarge.

 Norske varianter - 2021-01 - Nk 2014 - DBS Apache  - manglende gulfarge.

Dette frimerket er funnet på et brev som er mottatt  i april 2021. Frimerket  mangler gulfarge og resultatet gir en svak rosa stripe isetedet for orange slik som orginalen.

Varianten manglende gulfarge er med stor sannsynlighet å finne på alle de nyere norske frimerkene som er utgitt i rull og trykket i Nederland hos Joh. Enschedè Security Print.Slik skal frimerket se ut.
Nk 2034 Norsk lundehund

Frimerket med Nk 2034 Norsk lundehund ble utgitt 12.06.2020.

Her vises et frimerke som er stemplet 0. 01. 2010

Feilstemplinger fra Mars 2021 - del 6

 

Feilstemplinger fra Mars 2021 - del 6

Frimerkene er stemplet 58. mars 2021Feilstemplinger fra Mars 2021 - del 5

Feilstemplinger fra Mars 2021 - del 4


Frimerkene er stemplet 43. mars 2021


Feilstemplinger fra Mars 2021 - del 4

Feilstemplinger fra Mars 2021 - del 4

Frimerket er stemplet 42. mars 2021


Feilstemplinger fra Mars 2021 - del 3

Feilstemplinger fra Mars 2021 - del 3


Frimerket er stemplet 40. mars 2021

Feilstemplinger fra Mars 2021 - del 2

Feilstemplinger fra Mars 2021 - del 2


Frimerket er stemplet 39. mars 2021 Feilstemplinger fra Mars 2021 - del 1

 Feilstemplinger fra Mars 2021 - del 1


Frimerket er stemplet 38. mars 2021Feilstemplinger fra Februar 2021 - del 2

Feilstemplinger fra februar 2021 - del 1

Som bildet viser er frimerket stemplet 39. 0. 09Nk 1957 Tuneskipet

 Frimerket med Nk 1957 ble utgitt 21.04.2017. Tuneskipet ble funnet for over 150 år siden i Sarpsborg (Tune). 

Dette frimerket er stemplet et par måneder før frimerket ble utgitt.Nk 2014 Kommunikasjonshistorie II: Norske sykler

Dette frimerket med DBS Apache (Jonas Øglend) ble utgitt 23.08.2019.

Frimerket som vises her er stemplet over to år før det ble utgitt.
Moss 300 år stemplet 1. januar 2020

Nk nummer 2023 ble utgitt 21. februar 2020. Dette frimerket er allerede stemplet 1. januar 2020.

Feilstemplinger fra Februar 2021 - del 1

Disse frimerkene er stemplet det 0. februar 2021Feilstemplinger fra Januar 2021 - del 3

Frimerkene er stemplet 32. januar 2021
Gammel jegermarsj er ikke godkjent

I 2018 ble det utgitt to frimerker med Norges Musikkorps Forbund 100 år. De to frimerkene ble utgitt i et frimerkehefte. I det samme heftet var det trykket noter med Gammel Jegermarsj. Mange tror at dette også er offisielle frimerker og bruker disse som vanlige frimerker. Her vises to eksempler I det ene tilfellet har Posten Norge godtatt "frimerkene", mens det andre er ilagt straffeporto for manglende frankering.
 Kroner eller øre?

 Her vises to bilder som viser frimerker som er brukt på brev i februar 2021. 

Det første brevet er frankert med to frimerker med Edvard Munch som ble utgitt i 1963. Pålydende verdi er 25 øre, totalt 50 øre. Dette er godtatt som riktig betaling av Posten Norge.

50 øre eller 50 kroner?4,25 kroner eller 29 kroner?
Jula varer helt til påske

Av en eller annen grunn var dette stempelet i bruk den 15. januar 2021. Stempelet var også i bruk ca. 9 dager i desember 2020.Spesielt stempel

Den 23. januar 2021 ble dette stemplet brukt ved Østlandsterminalen. Det er bølgelinjer på begge sider. Til vanlig brukes det bare bølgelinjer til venstre for datoen.Feilstemplinger fra Januar 2021 - del 2

Frimerket er stemplet 35. januar 2021Feilstemplinger fra Januar 2021 - del 1

Feilstemplinger fra januar 2021 - del 1

Stempelet viser 0. januar 2021