20210731

Nk 2051-2052 Dovrebanen 100 år

Nk 2051-2052 Dovrebanen 100 år

Nk 2051-2052 viser Dovrebanen som går mellom Eidsvoll og Trondheim.

Utgivelsesdag er 23. april 2021

Verdier og motiv: Innland 20g: Damplokomotiv på Hjerkinn stasjon, Innland 20g: Tog på vinterfjellet

Kunstner: Trond Bredesen

Arrangement: Camilla Kvien Jensen

Trykkmetode: Offset fra Joh. Enschedé Security Print, Nederland


Frimerket er stemplet 22. april 2021 som er dagen før frimerket ble utgitt.


Ingen kommentarer: