20090825

Nk 1729 - 1732 Rockepionerene

Posten Norge utga fire nye frimerker 21. august 2009 med tema Norsk populærmusikk.
Her blir fire "kjente" artister hedret med hvert sitt frimerke.

Nummer: NK 1729-1732
Motiv:

Per "Elvis" Granberg

Roald Stensby

Rocke-Pelle

Jan Rohde

Design: Jørn O. Jøntvedt, Making Waves
Verdi: Kr 8,00 (valør A-innland) x 4
Opplag: 250 000 ruller à 100 frimerker
Antall: Fire frimerker etter hverandre i ruller à 100 frimerker
Trykk: Dyptrykk fra Royal Joh. Enschedé, Nederland.