20100920

NK 1768 – DKNSV 250 år

Det Kgl. Norske Videnskabers Selskap fyller 250 år og dette markeres med et flott frimerke.

Utgivelsesdag: 15. september 2010

Verdier og motiver:kr 13,00: Selskapets hovedsegl og den gamle

bygningen på Kalvskinnet i Trondheim uten tilbygg

(i dag museum). Signaturen er av grunnleggeren,

biskop Gunnerus.

Design / Gravyre: Arild Yttri (DKNVS)

Trykkmetode: Ståltrykk / offset

Trykkeri: Royal Joh. Enschedé, Nederland.
 
 


NK 1767 – NTNU 100 år

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet fyller 100 år i år.

Utgivelsesdag: 15. september 2010

Verdier og motiver:

kr 8,50: Bygget er en arkitekttegning av universitetets

hovedbygning på Gløshaugen i Trondheim.

I forgrunnen en ingeniørtegning av propell og

de verdensberømte Ugelstadkulene.Design / Gravyre: Martin Mörck (NTNU)

Trykkmetode: Ståltrykk / offset

Trykkeri: Royal Joh. Enschedé, Nederland.
 
 

NK1766 – Norsk Presseforbund og Mediebedriftenes Landsforening 100 år

Samme dagen ble dette frimerket utgitt.

Utgivelsesdag: 15. september 2010

Verdi og motiv:

kr 11,00: Ytringsfrihet

Design: Geir Henriksen, Blæst Design

Trykkmetode: Offset

Trykkeri: Royal Joh. Enschedé, Nederland

 
 

NK 1765 – Norsk Sjømannsforbund 100 år

Den 15. september ble det utgitt et frimerke for å markere at Norsk Sjømannsforbund er 100 år.
Utgivelsesdag: 15. september 2010

Verdi og motiv: kr 16,00: Båtsmann Mikael Våge om bord på M/S ”Stavanger” (1973)

Foto: © Norsk Sjømannsforbund

Design: Neue Design

Trykkmetode: Offset

Trykkeri: Royal Joh. Enschedé, Nederland
 
 

Posthistorisk godbit

Her er bilde av et stempel som var i bruk den 6. september 2010. Jeg antar at det er den riktige datoen, siden jeg mottok brevet dagen etter. Stemplet inneholder ikke opplysninger om firma ( dvs Posten Norge), sted eller dato. Derimot er det et tellenummer. I dette tilfelle er det 1150, så da er det bare å lete etter de 1149 andre. God jakt!Feilstemlinger fra september 2010 - del 2

Her følger nye feilstemplinger fra september 2010:
Feilstemlinger fra september 2010 - del 1


Her er et utsnitt av et brev som er mottatt nå i begynnelsen av september. Det er stemplet den 99. desember 2010

Feilstemlinger fra august 2010 - del 3

I etterkant så ser vi at august faktisk var en veldig lang måned. Ikke mindre enn 99 dager er registrert.