20201223

Feilstemplinger fra Desember 2020 - del 9

 Det er 93 dager i desember 2020 i følge Posten Norge.


Feilstemplinger fra Desember 2020 - del 8

 Feilstemplinger fra Desember 2020 - del 8

Stempelet viser 41. desember 2020