20120321

Feilstemplinger fra Mars 2012 - del 3

Årets mars måned blir lang. Her er både 33. og 79. mars

Feilstemplinger fra Mars 2012 - del 2


Her vises to klipp med stempler som umulig kan være riktige. Julefrimerket med katalognummer NK1803 ble utgitt 11. november 2011. Frimerket på bildet er stemplet i mars 2011. Det er lenge før frimerket ble utgitt.
Årstallet i stemplet skal nok være 2012.

Fortsatt mars måned når dette skrives selv om stemplet sier april.