20130311

Feilstemplinger fra Mars 2013 - del 2

Her vises to nye stempler, det ene viser 98. mars 2013 og det andre viser 7. mars 2023.