20120225

Feilstemplinger fra Februar 2012 - del 5

Her vises to frimerker som et stemplet 32. februar 2012.