20171226

Feilstemplinger fra Desember 2017 - del 10

To frimerker som er stemplet 58. desember 2017 vises her. 


Feilstemplinger fra Desember 2017 - del 9

Dette frimerket er stemplet 39. desember 2017


Feilstemplinger fra Desember 2017 - del 8

Disse frimerkene er stemplet 34. desember 2017


Feilstemplinger fra November 2017 - del 11

Dette frimerket er stemplet 35. november 2017.

Feilstemplinger fra Desember 2017 - del 7

Det står 2016 i stemplet. Frimerket ble først utgitt i 2017. 

Feilstemplinger fra Desember 2017 - del 6

Dette frimerket er stemplet i den 0. måneden trolig i 2010. Feilstemplinger fra Desember 2017 - del 5

Dette frimerket er stemplet i 2007 som er mange år før frimerket ble utgitt.