20110208

Feilstemplinger fra Februar 2011 - del 3

Vanligvis har februar 28 dager, med mindre det er skuddår.
År 2011 er ikke et skuddår. Forrige skuddår var 2008. Neste skuddår er 2012. Posten Norge er ikke så nøye på det og fyrer av mange "bomskudd"!


Feilstemplinger fra Februar 2011 - del 2


Dette frimerket er stemplet med to datoer noen år fram i tid.