20180220

Nk 1977 - 1978 Bouvetøya

Antarktisk pelssel  og  Ringpingvin  er avbildet på de to nye frimerkene som ble utgitt 16. februar 2018.Nk1977-1978
Utgivelsesdag: 16. februar 2018
Verdier og motiv: 

Kr 24,00: Antarktisk pelssel (Arctocephalus gazella)
Kr 38,00: Ringpingvin (Pygoscelis antarcticus)

Design: Magnus Rakeng
Foto:  © Norsk Polarinstitutt
Trykkmetode: Offset Trykkeri: Joh. Enschedé Security Print
Opplag ?Mobilporto fra Danmark

Postnord Danmark tilbyr mobilporto. Du får tilsendt en kode på sms som skrives på konvolutten til erstatning for et frimerke. 
Posten Norge har ikke et slikt tilbud. De gjennomførte en test i fjor sommer. Om dette var vellykket kan det hende at vi i Norge også får dette tilbudet. 


Portoetikketter med feil

I april 2016 ble slike portoetikketter tatt i bruk i Norge. Nå i februar 2018 har en rekke nye PIB-er tatt i bruk slike etikketter. Av og til finner man feil på disse også. Her vises et par eksempler. 
Feilstemplinger fra Januar 2018 - del 11

Vi er forsatt i februar når dette skrives. Frimerkene er imidlertid stemplet alt i desember 2018.


Feilstemplinger fra Januar 2018 - del 10

Disse frimerkene er stemplet 54. januar 2018.
Feilstemplinger fra Januar 2018 - del 9

Disse frimerkene er stemplet 40. januar 2018.
Feilstemplinger fra Januar 2018 - del 8

Dette frimerket er stemplet 36. januar 2018.

Feilstemplinger fra Januar 2018 - del 7

Frimerket er stemplet 95. desember 2017

Feilstemplinger fra Januar 2018 - del 6

Dette frimerket er stemplet tre dager før utgivelsedagen. 
Feilstemplinger fra Januar 2018 - del 5

Disse frimerkene er stemplet 75. august 2017.
Brevet er mottatt i januar 2018.