20161230

Feilstemplinger fra Desember 2016 - del 8

 Her vises et frimerke som er stemplet 33. desember 2016.

Portoetikett med tagging

Posten Norge har tatt i bruk nye portoetiketter for frankering av brev i april 2016.
Disse portoetikettene er i utgangspunktet utaggete. Her vises imidlertid et eksemplar fra Brumunddal Post i Butikk som er tagget i øvre kant.


PIB står for Post i Butikk.
For å finne ut hvilken PIB portoetiketten stammer fra kan du søke ved å skrive inn denne setningen i nettleseren din: 

For å søke etter PIB122779 skriver du:

http://www.retro.posten.no/kundeservice/postkontor-info?enhetsnr=122779

Ønsker du å finne en annen PIB, skriver du inn aktuelt nummer.Nye norske frimerker med fugler presenteres.

Faksimile fra Ringerikes Blad.


20161228

Feilstemplinger fra Desember 2016 - del 7

Her vises et par frimerker som er stemplet 49. desember 2016.

Feilstemplinger fra Desember 2016 - del 6

 Her vises et frimerke som er stemplet 34. desember 2016.

20161218

Årets frimerker 2016

Årets frimerker 2016Posten Norge har som vanlig utgitt et postkort som viser årets frimerkeutgivelser. Det er i alt 25 flotte frimerker og ett miniatyrark.  Frimerkene med Meterologisk institutt finnes også i et prestisjehefte.


Julemerke fra Norske Kvinners Sanitetsforening 2016

Her er årets julemerke fra Norske Kvinners Sanitetsforening©.
Julemerke fra Norske Kvinners Sanitetsforening 2016

NKS utga det første julemerket i 1906.
Feilstemplinger fra Desember 2016 - del 5

Det ser ut som om det er en ekstra lang desember i år. 99 dager viser det ene stemplet her.

Nk 1822 - Norske fyrtårn - variant høy vannstand

Dette frimerket ble utgitt i 2012 men er fortsatt mye brukt. Men her ser det ut som om klimaendringene har ført til høyt havnivå. Teksten A innland er i ferd med å bli oversvømmet.Feilstemplinger fra Desember 2016 - del 4

I travle perioder med mye post børster Posten Norge støvet av gamle stemplingsmaskiner. Men det har tydeligvis gått i glemmeboken at de to siste sifferene er klokkeslettet.
Frimerket er altså stemplet den 12. i den 0. måneden i 2012 - klokken 16.
Det riktige skal være 12.12.2016, noe som stemplet nummer to faktisk viser!


Feilstemplinger fra Desember 2016 - del 3

Landpostbudet på Vengsøya i Tromsø kommune er fremtidsrettet. I hvert fall er disse to frimerkene stemplet i 2026.

Feilstemplinger fra Desember 2016 - del 2

Her vises frimerker som er stemplet 86. og 87. desember 2016

Feilstemplinger fra Desember 2016 - del 1

Her vises frimerker som er stemplet 32, 37. og 39. desember 2016

Feilstemplinger fra November 2016 - del 8


 Her vises to frimerker som er stemplet 39. november 2016.

Nk 1948 - 1949 Julefrimerker

Nk 1948 - 1949 Julefrimerker
Utgivelsesdag: 11. november 2016
Verdier og motiv:
Kr 11 Pakkene leveres av julenissen
Kr 11 Julenissen skal hjem til jul
Trykkmetode: Offset
Trykkeri: Joh. Enschedé Security Print 
Design / kunstner:  Fredrik Skavlan
Opplaget er 3 380 000 av hvert frimerke
Frimerkene er utgitt i et frimerkehefte


Nk 1946 - 1947 Tor Johnsen og Johan Sverdrup

Posten Norge utgav to nye frimerker den 11. november 2016.
Tor Johnsen er en kjent dikter, mens Johan Sverdrup var politiker som var med på å innføre parlamentarismen i Norge. 
Nk 1946-1947  Tor Jonsson 100 år og Johan Sverdrup 200 år
Utgivelsesdag: 11. november 2016
Verdier og motiv:
Kr 20,00: Tor Jonsson, med verselinjer
fra diktet «Heimkjenning» i bakgrunnen
Kr 30,00: Johan Sverdrup, med
Stortingssalen i bakgrunnen
Trykkmetode: Ståltrykk/offset
Trykkeri: Joh. Enschedé Security Print 
Design og gravyre: Sverre Morken
Opplager er 400 000 av hvert frimerke20161127

Feilstemplinger fra November 2016 - del 7

Frimerket er stemplet i april 2004! På det tidspunktet var ikke dette frimerket utgitt.


Feilstemplinger fra November 2016 - del 6

Frimerket er stemplet 23. juli 2006! På det tidspunktet var ikke dette frimerket utgitt.

Feilstemplinger fra November 2016 - del 5

Frimerket er stemplet 7. april 2046!


Feilstemplinger fra November 2016 - del 4

Her vises frimerker som er stemplet 85. og 87. november 2016

Feilstemplinger fra November 2016 - del 3

Her vises frimerker som er stemplet 57. og 59. november 2016
Feilstemplinger fra November 2016 - del 2

34. og 35. november er aktuelle datoer denne måneden.
Feilstemplinger fra November 2016 - del 1

 Her vises et frimerke som er stemplet 00. november 2016.
Feilstemplinger fra Oktober 2016 - del 10

Skisesongen er i gang igjen med mange spennende løp å se fram til. 
Disse frimerkene ble stemplet den 32. oktober 2016


Nye portotakster 2017

Mange ting blir dyrere, også prisene for å sende brev øker fra nyttår. Heldigvis blir det ikke så dyrt som dette bildet viser. Her er et brev som er frankert med 417 kroner. Jeg antar at at riktig porto skulle være 21 kroner. Det er tydeligvis ikke så lett å se på forskjell på 50 kroners og 50 øres frimerker. 


Prisen for å sende et vanlig brev øker fra 11 til 13 kroner fra 1. januar 2017!
20161109

Frimerkeutstilling i Drammen - Drafnia 2016


Drammens Filatelist-Klub arrangerer den regionale frimerkeutstillingen Drafnia 2016 i Drammen 11. - 13. november i år.
Utstillingen finner sted i Bragernes Menighetssal, Kirkegata 7 (rett nedenfor Bragernes Kirke).
  • Over 80 rammer med samling
  • 8 Handlere med stand
  • Posten Norge med særstempel og nye frimerker
  • DFK med lokale frimerker
  • Foredrag 
  • Møte i Skipspostgruppen
  • Kafe


VELKOMMEN TIL DRAMMEN !
Detaljert program og oversikt finnes på  http://www.drammens-fk.com

Blant de utstilte samlingene vil du også se en samling med feilstilte datostempler fra 2015.
Mange av disse er også vist på denne bloggen.

Året rundt med Posten Norge 2015 utstilt på Drafnia 2016.20161030

Feilstemplinger fra Oktober 2016 - del 9


Frimerket er stemplet 25. 00. 2016 


Feilstemplinger fra Oktober 2016 - del 8


Her er et frimerke som allerede er stemplet i 2024.
Feilstemplinger fra Oktober 2016 - del 7

Frimerket er stemplet den 35. dagen i mai 2021 kan det se ut som.


20161023

Feilstemplinger fra Oktober 2016 - del 6

Tre nye datoer i oktober 2016:

Feilstemplinger fra Oktober 2016 - del 5

Litt tidlig ute med denne stemplingen i Bergen. Frimerket er stemplet i 2028.20161013

Feilstemplinger fra Oktober 2016 - del 4

Her vises to frimerker som er stemplet 47. oktober 2016.
Som du ser er frimerkene stemplet to ganger. Først er frimerkene pent stemplet 5. oktober 2016 i Førde. Deretter er de stemplet en gang til den 47. oktober.


Nk 1944 - 1945 Norske fyrtårn Sandvigodden fyr og Sklinna fyr

Norske fyrtårn:

Nk 1944-1945
Utgivelsesdag: 1. oktober 2016
Verdier og motiv:
A innland: Sandvigodden fyr
A innland: Sklinna fyr
Design: Inger Sandved Anfinsen
Foto: © Øystein Søbye/NN/ Samfoto
© Jon Arne Sæter/NN/Samfoto
Trykkmetode: Offset
Trykkeri: Joh. Enschedé Security Print
Opplag 7 630 000 av hvert frimerke
Frimerkene er utgitt i et hefte med 10 frimerker


Nk 1942 - 1943 Norges Bank 200 år

To nye frimerker ble utgitt i begynnelsen av oktober

Norges Bank 200 år

NK 1942-1943
Utgivelsesdag: 1. oktober 2016
Verdier og motiv: Kr 21,00: Speciedaler og pengesedler
Kr 50,00: Norges Banks bygning
Design og gravyre: Sverre Morken
Trykkmetode: Ståltrykk/offset
Trykkeri: Joh. Enschedé Security Print
Opplag: 400 000 frimerker av 21 kroners frimerket
380 000 frimerker av 50 krs frimerket

Feilstemplinger fra Oktober 2016 - del 3

Her vises frimerker som er stemplet 35. og 39. oktober 2016.