20161013

Feilstemplinger fra Oktober 2016 - del 3

Her vises frimerker som er stemplet 35. og 39. oktober 2016.

Ingen kommentarer: