20200730

Nytt stempel Posten Norge A90

Den 23. juli 2020 ble stemplet endret slik at det er bølgelinjer på begge sider av datostemplet.