20140301

Nk 1743 Lemen - nytt frimerke i 2014

Nk 1743 Lemen - nytt frimerke i 2014


Dette frimerket ble første gang utgitt i 2010. Nå i januar 2014 er det utgitt en ny utgave av dette frimerket som er trykket på selvklebende papir.
Taggingen på frimerket er 14 1/4 x 13 3/4
På den forrige utgaven av frimerket var taggingen 13 1/4 x 13 3/4
Det er den vannrette taggingen som er forskjellig på de to frimerkene.
Opplaget skal være to millioner frimerker på den nye utgaven.

Skuddår 2014


I følge Posten Norge er 2014 skuddår. Dette stemmer nok ikke når vi sjekker den offisielle kalenderen.
2014 er et normalår med bare 28 dager i februar.

Feilstemplinger fra Februar 2014 - del 9

Fire nye datoer i kalenderen for februar 2014

Feilstemplinger fra Februar 2014 - del 8


Frimerkene er stemplet i februar 2013 men ble først utgitt 11. november 2013.
Feilstemplinger fra Februar 2014 - del 7

Her er to frimerker som er stemplet i februar 2014:
Stempel fra Ny-Ålesund

Ny-Ålesund på sydsiden av Kongsfjorden på Spitsbergen, Svalbard er en av verdens nordligste bosetninger. Det bor omkring 30 personer her om vinteren og rundt 130 om sommeren. Kulldrift var opprinnelsen til etableringen av stedet i 1916. (kilde:Wikipedia)
Her vises et frimerke som er stemplet i Ny - Ålesund i februar 2014