20090322

Automatmerker med sommerfugler - 23.10.2008

Automatmerker med sommerfugler
Den 23. oktober 2008 ble det utgitt nye automatmerker med tre forskjellige sommerfuglmotiv.Det er sommerfuglene oransjegulvinge, svalestjert og vanlig blåvinge som er avbildet på merkene. Dette er de samme merkene som utgaven fra 2007. Det er bare postens logo som er byttet ut.
Kodene på merkene er se samme som på forrige utgave:

05K Frimerketjeneste
0RT Stovner postkontor
0RU Lillestrøm postkontor
0RV Tønsberg postkontor
0RW Vinterbro Pib i Ås kommune
Den 17 desember 2008 ble den sjette automaten satt i drift
ORX Lagunen postkontor i Bergen
0RT Stovner postkontor

0RU Lillestrøm postkontor


0RU Lillestrøm postkontor0RV Tønsberg postkontor0RV Tønsberg postkontor
ORX Lagunen postkontor
Automatmerker med sommerfugler - 23.11.2007


Automatmerker med sommerfugler
Den 23. november 2007 ble det utgitt nye automatmerker med tre forskjellige
sommerfuglmotiv. Det er sommerfuglene oransjegulvinge, svalestjert og vanlig blåvinge som er avbildet på merkene.
De tre første tall/bokstaver i nedre høyre hjørner på merket forteller oss hvilket postkonter merket kommer fra.


05K Frimerketjenesten

0RT Stovner postkontor

0RU Lillestrøm postkontor

0RV Tønsberg postkontor

0RW Vinterbro Pib i Ås kommune

Den 17 desember 2008 ble den sjette automaten satt i drift
ORX Lagunen postkontor i Bergen05K Frimerketjenesten


0RT Stovner postkontor0RU Lillestrøm postkontor


0RU Lillestrøm postkontor0RU Lillestrøm postkontor
0RU Lillestrøm postkontor

0RU Lillestrøm postkontor med variant rød flekk


0RU Lillestrøm postkontor0RV Tønsberg postkontor
0RV Tønsberg postkontor med variant blå flekk

0RW Vinterbro Pib

ORX Lagunen postkontor - meget sjeldent merke.
Det var i bruk fra 17. desember 2008 til merkene med den nye logoen ble tatt i bruk tidlig 2009.