20121210

Nytt stempel - P.P. Porto Betalt

Her vises et nytt stempel med teksten P.P. PORTO BETALT og med dato 7. desember 2012.