20110820

Posthistorisk godbit fra Trondheim

Den 16. august ble det brukt ett tellenummer til venstre for bølgelinjene i stemplet med Posten Norge V90.

Dette stemplet er i bruk på postterminalen i Trondheim. Tellenummerert var også i bruk de påfølgende dagene.
Feilstemplinger fra August 2011 - del 4

Dette frimerket er stemplet i Oslo den 16. 18. 2011.