20090118

Stempel fra nedlagt postkontor Årviksand
Viser her et klipp som er stemplet Årviksand 14-1-09


Dette synes jeg er litt merkelig for i følge Posten er dette postkontoret nedlagt for lenge siden. Årviksand ligger nord på Arnøya i Skjærvøy kommune i Troms.
I postaldatabasen kan vi lese følgende:


9195 AARVIKSAND (nedlagt)


Opprettet : 1907-07-01


Nedlagt : 1998-07-08


AARVIKSAND poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Skjervø herred, Tromsø amt, under Tromsø postkontor, ble underholdt fra 1.7.1907. Sirk. 36, 1.7.1907.
Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet ÅRVIKSAND.
Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.
Postkontoret 9195 ÅRVIKSAND ble nedlagt fra 8.7.1998. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 12, 19.6.1998.