20220116

Nk 2067-2068 Roald Amundsen - 150 år

Det er 150 år siden Roald Amundsen ble født i Borge i Viken. I den forbindelsen har Posten Norge utgitt to nye frimerker den 3. januar 2022.
Nk 2067-2068 Roald Amundsen - 150 år 

Motiv: Innland 100 gram (28 kroner i 2022): Roald Amundsen.

I bakgrunnen Amundsen på isen og ruta hans mot Sydpolen

46 kroner: Roald Amundsen og luftskipet Norge.

I bakgrunnen kartutsnitt over Nordpolen og den nordlige halvkula 


Design: Magnus Rakeng

Verdier: Innland 100 gram som er 28 kroner i 2022, kr 46 kroner

Utgitt i: Ark à 50 frimerker

Opplag: Kr 28 : 545 000 frimerker og Kr 46: 345 000 frimerker

Trykk: Offset fra Joh. Enschedé Security Print, Nederland

Ingen kommentarer: