20201222

Feilstemplinger fra Desember 2020 - del 6

Det blir spennende å se om vi fortsatt bruker frimerker i 2035. Ut i fra dette bildet kan det se slik ut.

Ingen kommentarer: