20090427

Automatmerker med sommerfugler - Gammel logo

Automatmerker med sommerfugler
Den 23. november 2007 ble det utgitt nye automatmerker med tre forskjelligesommerfuglmotiv. Det er sommerfuglene oransjegulvinge, svalestjert og vanlig blåvinge som er avbildet på merkene. Her er merket med vanlig blåvinge med kode for 0RW Vinterbro Pib i Ås kommune stemplet 24.04.2009 Oslo Br 3. Her er altså den gamle logoen tatt i bruk igjen. Dette merket har forøvrig en variant med en rødt flekk.
Siden verdien er 7 kroner og ikke 8 kroner kan dette være et eldre merke som er kjøpt tidligere. Men dette er usikkert.

0RW Vinterbro med variant rød flekk


Ingen kommentarer: