20180502

Sjeldent stempel fra Tromsø


Frimerket er stemplet ved Tromsø Postterminal - Inntektssikring
Ingen kommentarer: