20210801

Nk 2053 - 2054 Norges Jeger- og Fiskerforbund 150 år

Nk 2053-2054

Utgivelsesdag: 11. juni 2021

Verdier og motiv:

Innland 50g (24 kroner i 2021): Sportsfisker og laks

Innland 50g (24 kroner i 2021): Jeger og hjort

Design: Kristin Slotterøy

Utgitt i ark med 50 frimerker

Opplag: 305 000 av hvert frimerke

Trykkemetode: Offset av Joh. Enschedé Security PrintIngen kommentarer: