20210801

Feilstemplinger fra Juni 2021 - del 5

Nk 2040 Rockheim Hall of Fame - Halvdan Sivertsen. 
Frimerket med Halvdan ble utgitt  : 06.11.2020
Dette frimerket er stemplet 3. januar 2010 

 


Ingen kommentarer: