20210801

Feilstemplinger fra Juni 2021 - del 2

Nk 1982 Norden XXI: Fisk i nordiske farvatn

Frimerket med Åbor ble utgitt  20.04.2018

Dette frimerket ser ut til å være stemplet før 2010.


Ingen kommentarer: