20210801

Nk 2055-2056 Dyra på gården

Nk 2055-2056 Dyra på gården

Utgivelsesdag er 11. juni 2021

Verdier og motiv:

Europa 20g (27 kroner i 2021): Grisunge

Europa 20g (27 kroner i 2021): Kalv

Kunstner: Cecilie Sørgård

Utgitt i: Hefter à 10 frimerker

Opplag: 325 000 av hvert frimerke

Trykk: Ståltrykk/offset fra Joh. Enschedé Security Print, Nederland 
Dette frimerket ble brukt på brev før det egetlig var utgitt. Brevet ble mottatt 11. juni 2021.
Ingen kommentarer: