20211230

Norske varianter - 2021-07 - Nk 2013 - DBS Kombi Butterfly - manglende gulfarge.

Norske varianter - 2021-07 - Nk 2013 - DBS Kombi Butterfly - manglende gulfarge.


Dette frimerket er funnet på et brev som er mottatt  i november 2021. Frimerket  mangler gulfarge og resultatet gir en svak lys grønn stripe i stedet for grønn slik som orginalen.


Varianten manglende gulfarge er med stor sannsynlighet å finne på alle de nyere norske frimerkene som er utgitt i rull og trykket i Nederland hos Joh. Enschedè Security Print.


Nk 2013 - DBS Kombi Butterfly - manglende gulfarge.

Slik skal frimerket se ut.
Ingen kommentarer: