20211230

Norske varianter - 2021-08 - Nk 1983 Norges Musikkorps Forbund 100 (år mangler)

Nye norske trykktilfeldigheter - varianter på frimerker.

Her vises Nk 1983  - Norges musikkorps forbund 100 år. 

Det viste frimerket har forskjøvet trykk og mangler ordet år i nedre høyre hjørne. I tillegg er landsnavnet redusert til NOREVariant med landsnavn NORE og uten år i teksten


Slik skal frimerket se ut
Ingen kommentarer: