20211230

Nk 2065 - 2066 Julefrimerker 2021

Den 5. november 2021 ble det utgitt to julefrimerker

Nk 2065 - 2066 Julefrimerker 2021

Motiv: Gutt med hund, jente med snøkule

Illustrasjoner: Lisa Aisato

Design: Camilla Kvien Jensen

Verdier: Kr 18 (innland 20 g) x 2

Utgitt i: Hefte à 10 frimerker (5 av hvert motiv)

Oppplag: 1 850 000 av hvert frimerke

Trykk: Offset frå Joh. Enschedé Security Print, Nederland Ingen kommentarer: