20211230

Nk 2057-59 Forskning, innovasjon og teknologi

Den 2. oktober 2021 ble det utgitt to frimerker og et miniark med motiv fra forskning og innovasjon.

John Ugelstad (1921–1997) var professor i kjemi ved NTH i Trondheim.

Nk 2057- 59 Forskning, innovasjon og teknologi

Motiv: Rimfax Georadar, Hugin Undervannroboten, John Ugelstad 

Design: Enzo Finger

Verdier: kr 18,- (innland20 g) x 2, Kr 45,-

Utgis i: Hefte à 10 frimerker, miniatyrark

Opplag: 305 000 av hvert frimerke, 65 000 miniatyrark

Trykk: Offset/ståltrykk fra Joh. Enschedé Security Print, Nederland 
Ingen kommentarer: