20211229

Feilstemplinger fra August 2021 - del 2

Feilstemplinger fra August 2021 - del 2

Frimerkene er stemplet 35. august 2021.Ingen kommentarer: